خانه سامانه دیدارها و ملاقات ها اخلاق و تشریفات تشریفات در گذر تاریخ کتابخانه آموزش تشریفات نگارخانه درباره ما تماس با ما
.

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

.
 

سلطه خود بر اصول آداب و تشریفات را ارزیابی نمایید
پر کردن همه ی گزینه ها الزامی است

1- مهمان موقع ورود به مهمانی چه اقداماتی باید انجام دهد؟

2- حسن سلوک یعنی؛

3- وقتی به یک مهمانی دعوت شدیم، چه زمانی وارد می شویم؟

4- آداب دست دادن در نظام اداری عبارت است از:

5- لباس رسمی کدام گزینه است؟

6- تشریفات یعنی:

7- وقتی مهمان هدیه می آورد:

8- اگر در سر میز شام خوراکی بود که دوست نداریم:

9- اگر بخواهیم زود تر از سایر مدعوین، مهمانی را ترک کنیم:

10- وقتی به مهمانی یک آشنای قدیمی دعوت می شویم، چه هدیه ای تهیه می کنیم؟

11- اگر برای ما چای آوردند:

12- وقتی مهمان بزرگسال در زد، چه کاری می کنیم؟

13- اگر ما را به یک مهمانی دعوت کردند و نمی خواهیم برویم:

14- اگر در مهمانی یکی از فرزندان ما، سخنی ناصواب گفت:

15- جواب "سلام علیکم و رحمة الله و برکاتة " کدامین است؟

16- وقتی مهمان داریم:

17- آدم با کلاس چه ویژگی هایی دارد؛

18- این جمله گهربار از آن کدام امام معصوم است:" وقتی خدا نعمتی به کسی می دهد، می خواهد آثار آنرا در او ببیند؟

19- کفش رسمی کدام یک از گزینه های زیر است؟

20- جوراب مردان شیک پوش چه رنگی است؟