خانه سامانه دیدارها و ملاقات ها اخلاق و تشریفات تشریفات در گذر تاریخ کتابخانه آموزش تشریفات نگارخانه درباره ما تماس با ما
.

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

.
کتاب راهبرد تشریفات در مدیریت ارتباطات منتشر شد.

کتاب راهبرد تشریفات در مدیریت ارتباطات- آخرین دستورالعمل تشریفات در ارتباطات

این کتاب علاوه بر مهارت های زیستی، 10 مهارت عالی را به تفصیل مطرح و موضوعات مرتبط  از جمله سابقه و کاربرد آنها را شرح داده است. اما ویژگی کتاب در آن است که آداب هر یک نیز آمده است.

این 10 مهارت عالی که همه اقشار و افراد برای برقراری یک ارتباط سازنده و موفق به آنها نیاز دارند، عبارت اند از:

محترم بودن و احترام گذاردن، درست گوش دادن، گپ و گفت کوتاه اتفاقی، آیین سخنرانی یا فن بیان، ارائه مطالب، ارتباطات غیرکلامی و نقش مهم آن در مراودات، واکنش، بازخور و خوش طبعی.

همچنین فصلی به لباس و فصلی دیگر به آداب مهمانی و میزبانی اختصاص یافته است.