خانه سامانه دیدارها و ملاقات ها اخلاق و تشریفات تشریفات در گذر تاریخ کتابخانه آموزش تشریفات نگارخانه درباره ما تماس با ما
.

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

.
تحکیم وجهه شخصی در راستای ارتقای وجهه ملی و بین المللی

تحکیم وجهه شخصی[1]

در راستای ارتقای وجهه ملی و بین المللی

وجهه شخصی، تجسم واقعی یا تصور شباهتی نزدیک به واقعیت یک شخص است، با ترکیب همه یا قسمت اعظم و قابل تجسم و یا تصور ویژگی های فیزیکی، گفتاری، رفتاری و کرداری او در ذهن دیگران. این وجهه، هنگام تفکر، اشاره، گفتگو و معرفی شخص در ذهن سایرین نقش می بندد و یا بیان می شود. طبعا هرچه این تصور به واقعیت نزدیک باشد، مبین آن است که تجسم و تصور کنندگان، تصویر روشن تری از شخص مورد نظر دارند و مهم تر آنکه به هر میزان که فیزیک، گفتار، رفتار و کردار شخص منظور به معیار های عالی قابل حصول در هر زمینه نزدیک باشد، تجسم و تصور متعالی تری حاصل و هنگام گفتگو و معرفی، به نحو عالی تری مطرح می شود. این وضعیت تا زمانی که معرفی فقط جنبه یادآوری و ذکر خیر مردمان باشد و منفعت و عملکردی از یک فرد به خصوص انتظار نداشته باشند، پروایی نیست، و افراد به میزان موجود وجهه شخصی خود بسنده می کنند و درصدد ارتقای آن بر نمی آیند و نیاز به تحکیم وجهه خویش در ذهن و اندیشه آنان احساس و مطرح نمی شود.  هرچند که همه دوست دارند در هر وضع و مقامی هستند- در ذهن و کلام دیگران، بهترین تصویر و تعریف را داشته باشند،

اما زمان احراز مقامات و مناصب ملی و بین المللی، چون انتخاب کنندگان بهترین ها انتخاب اصلح- را در نظر می گیرند و از میان نامزدها، فرد صاحب اولویت را انتخاب و انتصاب می نمایند، هدف اصلی و غایی تحکیم وجهه شخصی، کسب تمایز میان همگنان، هنگام نصب و گزینش در صحنه های ملی و بین المللی است، در این جا است که ویژگی های گفتاری، رفتاری و کرداری و در برخی از مناصب شرایط فیزیکی مطرح و میزان انتخاب و انتصاب قرار می گیرد. البته برخی از این ویژگی ها، خدادادی و تغییر ناپذیر است و یا به سختی تغییر می کند و هیچ کس در مقام گله و شکایت نیست. اما تعدادی دیگر را می توان و باید تغییر داد تا صاحب اولویت شد و گوی رقابت از همگنان ربود- منصفانه.

به همین خاطر، برای اولین بار یک دوره تحت عنوان "تحکیم وجهه شخصی در راستای ارتقای اعتبار ملی و بین المللی"برای نامزدهای پست های عالی مرتبه نظیر وزارت، سفارت، ریاست، مدیریت کل، و مدیریت عامل طراحی و برای افراد علاقمند به صورت اختصاصی و یا گروه های محدود تا حد اکثر 10 نفر اجرا می شود.

این دوره به صورت کامل و جامع با سرفصل های زیر تنظیم شده است و بر اساس نیاز متقاضیان انتخاب و ارائه  و در صورت تقاضا و احساس نیاز متقاضی، ممکن است برای مدتی بیشتر در جلسات تمرینی متعدد تکرار شود:

مقدمات، شرح نظری و عملی آداب و ضوابط ظاهر آراسته و لباس برازنده متناسب برای هر فرد، تمرین راه رفتن، ایستادن و نشستن برای ورود و حضور در همایش ها و جلسات رسمی و هنگام سخنرانی، آداب و نحوه معرفی و معارفه و ضوابط کارت معرف(ویزیت) و آداب مبادله آن و مراتب القاب مقامات ملی و بین المللی هنگام معرفی، هنر درست گوش دادن، سلطه بر اصول و مبانی سخنرانی عمومی همراه با تمرین چند سخنرانی فرضی، اشراف بر آداب و تشریفات مذاکرات بین المللی و تمرین یک مذاکره فرضی، آشنایی با آداب میز در مناسبت های رسمی داخلی و بین المللی و شرکت در یک مهمانی آموزشی تشریفاتی، آشنایی با عطریات و کاربرد مناسب آن، آگاهی از مبانی ارتباطات غیرکلامی، آشنایی با اصول اساسی ارتباط مؤثر و مؤدبانه، حفظ و ارتقای شهرت شخصی،  و سلطه بر اهم مهارت های نرم.     

  • اینمبانی طی 6 جلسه با مطالب نزدیک به یکدیگر و در 6 جلسه 5 ساعته اجرا خواهد شد. البته متقاضیان محترم می توانند در خصوص موضوعات هر جلسه و تنظیم جلسات فردی یا گروهی اخذ تصمیم نمایند.
  • هزینه تمام شده یک مهمانی شام یا ناهار تشریفاتی در یک رستوران فوق العاده جداگانه محاسبه خواهد بود.
  • هزینه انتخاب لباس و عطریات متناسب به عهده متقاضی است.
  • در صورت تأمین محل سخنرانی و امکان نمایش مطالب سخنرانی ها، شهریه شامل تخفیف خواهد بود.

 [1]. Image management