خانه سامانه دیدارها و ملاقات ها اخلاق و تشریفات تشریفات در گذر تاریخ کتابخانه آموزش تشریفات نگارخانه درباره ما تماس با ما
.

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

.
مردم را مانند کتاب بخوانید

باسمه الکبیر المتعال

مردم را مانند کتاب بخوانید

حرکات دست

·         لمس گوش و یا خاراندن آن- مخالف آنچه می شنوند.

·         شصت زیر چانه- موافق آنچه گفته می شود. اگر بدن او به عقب خم شده باشد، منتقد است.

·         دست زیر چانه- از سخن خسته شده است.

·         لمس لب- مخالف سخن است، اما نمی خواهد حرفی بزند(اصطلاحا لب می گزد!)

·         لمس چانه- اگر سر به طرف پایین متمایل باشد، ارزیابی و تفکر، اما اگر سر به طرف بالا باشد، نشانه تردید.

·         لمس چشم- مایل نیست کسی یا چیزی را ببیند.

·         خاراندن پشت گوش- عدم تمایل به شنیدن بدگویی است، اگر سر به چپ یا راست متمایل باشد، تردید.

·         خاراندن پشت سر- گوینده به حرف های خود ایمان ندارد.

·         بازی با لاله گوش- نشانه تمایل به مخاطب.

·         دست کشیدن به موها- نمی داند چه بگوید.

·         کشیدن دست به زیر چانه- نشانه تصمیم گیری. با ریش و سبیل و لب بالایی هم این نشانه است.

·         دست کشیدن به زیر بینی- شک و تردید در مطالب مطرح شده.

·         ضرب گرفتن روی میز- نشانه بی قراری یا کسل شدن از حرف های طرف مقابل

·         دست به کمر زدن- نشانه برتری و حق داشتن

·         دستها روی سینه(گارد دستی)- عدم موافقت با مخاطب، حالت تدافعی،

·         برج های انگشتی- اعتماد به مطلبی که گفته می شود.

·         قلاب کردن دست پشت سر- تکبر

·         دستهای پنهان- مایل به ادامه ارتباط نیست.

حرکات با عینک:

§         برداشتن مداوم عینک- وقت خواست برای تصمیم گیری(طرف مقابل سکوت کند)

§         قراردادن دوباره عینک- حقایق را دوباره ببیند.

§         از بالای عینک نگاه کردن- قضاوت و تأیید گفته ها است.

§         دسته عینک در دهان بردن- تفکر

زبان بدن هنگام نشستن

 1.  قفل قوزک پا، پا روی پا انداختن - تدافعی، منفی، تفاخر، برابری، دفاع از موضع.
 2. سوار صندلی شدن- سلطه جویی، حفاظت برای حمله به دیگران،
 3. پا روی پا و دستها پشت سر- اعتماد به نفس، برتری جویی، ادعای مالکیت،
 4. یک پا روی دسته صندلی- خونسردی، مالکیت، راحتی خیال،
 5. پا روی میز- تفوق، تسلط، تحقیر،
 6. تکان یک پا- بی حوصلگی، 

  حرکات و اشارات چشم ها

  ü    مالش چشم- فریب و نیرنگ

  ü    حرکت به طرف بالا- خشم،

  ü    نگاه مکرر به اطراف- خجالت و علاقه

  ü    نگاه ممتد- مایل به ارتباط

  ü    نگاه خیره- تهاجمی و تهدید آمیز

  ü    خمیازه کوتاه- تردید- زمان خریدن

  ü    چشمک- نیرنگ، اشاره محبت آمیز

  ü    چشم بسته- خسته ام کردی! دیگر حرف نزن!