خانه سامانه دیدارها و ملاقات ها اخلاق و تشریفات تشریفات در گذر تاریخ کتابخانه آموزش تشریفات نگارخانه درباره ما تماس با ما
.

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

.
آداب رفتار با معلولان، ناشنوایان و نابینایان

اهم مطالب دوره: معلولان مانند ما انسان هستند ولی به دلایل مادرزادی، بیماری، سوانح و تصادفات و یا گذر عمر دچار پاره ای از معلولیتها شده اند. مشکل اصلی آنها معلولیت آنها نیست که مشکل، عدم اطلاع کافی دیگران درباره آنها و سوءتفاهم از زندگی آنهاست.باید با آنان مانند افراد سالم رفتار کنیم. رفتارمان طبیعی و با احترام باشد. به آنها سلام کنیم، با آنها دست بدهیم، و مانند یک انسان سالم احوالپرسی نماییم. هرگز هرگز آنها را به نوع معلولیت آنها صدا نزنیم. بجای آنها تصمیم نگیریم و مانند کودکان با آنان سخن نگوییم و اگر مهمان معلولی بر ما وارد شد، مانند بقیه انسانها با او طبیعی رفتار کنیم.

مخاطبان: نزدیکان، دوستان، مسئولان و کارمندان سازمانهای امداد و بهزیستی و علاقمندان