خانه سامانه دیدارها و ملاقات ها اخلاق و تشریفات تشریفات در گذر تاریخ کتابخانه آموزش تشریفات نگارخانه درباره ما تماس با ما
.

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

.
توانمندسازی نیروهای منتخب برای مناصب عالیه

ارزش هر کس به میزان کاری است که در آن استاد است- حضرت علی(ع)

 

توانمندسازی نیروهای منتخب برای مناصب عالیه

یا

تحکیم وجهه شخصی در راستای ارتقای وجهه ملی و بین المللی

توانمندسازی نیروهای منتخب برای مناصب عالیه، یک سرمایه گذاری سودمند که ضروری است. واقعیت مطلب آن است که مدیران و کارشناسان نخبه ما در زمینه های علمی و فنی فوق العاده هستند. این ویژگی همراه با ضریب هوشی بالا، آنان را بالقوه مستعد مناصب عالیه داخلی و بین المللی می سازد. اما، در کنار این دو مزیت، قابلیت سومی نیز لازم است تا آن مزایا به میزان حد اکثر بالفعل شود و ایشان بتوانند در صحنه جهانی، از نظام و منافع ملی خود به نحو عالی دفاع کنند، با همگنان خود از سایر کشورها برای احراز پستهای بین المللی به رقابت برخیزند، در مذاکرات بین المللی، هماوردی قدر برای آنان باشند و حق ملت را خود در معادلات قدرت بستانند و تضمین نمایند. این فرایند آماده سازی، در دنیا تحت عنوان "وجهه سازی"یا Image Buildingمطرح می شود و تقریبا تمام کشورها، نیروهای برگزیده خود را با شرکت در دوره هایی با این عنوان کلی، برای پست های عالیه  آماده می سازند. واقعیت مهم تر اما تلخ آن است که این توانمند سازی نه در مدرسه و نه در دانشگاه صورت نمی گیرد که مراکز علمی، عموما همت خود را بر آموزش حفظیات، فرضیات، فرمولها و برنامه های علمی و فنی به نو جوانان و جوانان متمرکز می کنند و چه بسا که آموزگاران و استادان خود در دوره هایی این چنین شرکت نکرده، یا اساسا به آنها اعتقاد نداشته باشند. 

حال سئوال این است: وجه شخصی چیست؟ همه افراددوره دیده و ندیده- صاحب وجهه هستند، اما آنان که دوره ندیده اند، وجهه شخصی ایشان در محدوده کوچکی مقبولیت و تأثیر دارد. این خصوصیت یعنی وجهه شخصی، خود تجسم واقعی یا تصور شباهتی نزدیک به واقعیت یک شخص است، با ترکیب همه یا قسمت اعظم و قابل تجسم و یا تصور ویژگی های فیزیکی، گفتاری، رفتاری و کرداری و داشته و دانسته های او در ذهن دیگران. این وجهه، هنگام گفتگو و تعامل شخص در ذهن سایرین نقش می بندد و از یک سو، سایر توانمندیهای او را به نحو مطلوب بالفعل می سازد، و از سوی دیگر، توجه و احترام سایرین را طلب می کند. طبعا هرچه این تصور، به واقعیت نزدیک تر باشد، مبین آن است که تجسم و تصور کنندگان، تصویر روشن تری از شخص مورد نظر پیدا می کنند. مهم تر آنکه، به هر میزان که توانایی های فرد به شکل بارزی قدرتمند بروز کند و به معیار های عالی مقبول در هر زمینه نزدیک تر باشد، دیگران می پذیرند که هنگام تقسیم منافع و مزایا ، سهم او را به رسمیت بشناسند و از زیاده خواهی دست بدارند.

البته تا زمانی که انتظاری از حضور مؤثر افراد در جلسات و مذاکرات بین المللی نمی رود و کسی برای نتایج مذاکرات  اهمیتی قائل نباشد، انتظاری نیست و افراد به میزان موجود وجهه شخصی خود بسنده می کنند و درصدد ارتقای آن بر نمی آیند و نیاز به تحکیم وجهه شخصی در ذهن و اندیشه آنان و حامیان ایشان احساس و مطرح نمی شود. 

اما زمان احراز مقامات و مناصب ملی و بین المللی، چون انتخاب کنندگان؛ بهترین ها نامزدهای اصلح- را در نظر می گیرند و از میان آنان، فرد صاحب اولویت را انتخاب و انتصاب می نمایند، و نیز هنگام مذاکرات جدی بین المللی، چون توانایی ها ی همه جانبه یک فرد باید بکار آید، هدف اصلی و غایی تحکیم وجهه شخصی، کسب توانایی لازم برای مناصب عالی داخلی و حضور مؤثر در صحنه های بین المللی است، در این جا است که ویژگی های گفتاری، رفتاری و کرداری و در برخی از مناصب، شرایط فیزیکی افراد مطرح می شود و میزان انتخاب و انتصاب آنان قرار می گیرد. البته برخی از این ویژگی ها، خدادادی و تغییر ناپذیر است و یا به سختی تغییر می کند و هیچ کس در مقام گله و شکایت نیست. اما تعدادی دیگر را می توان و باید تغییر داد تا صاحب اولویت شد و گوی رقابت از همگنان ربود- منصفانه و از منافع ملی خویش دفاع کرد- قدرتمندانه.

در راستای این هدف، دوره ای تحت عنوان "تحکیم وجهه شخصی در راستای ارتقای اعتبار ملی و بین المللی"برای نامزدهای پست های عالی مرتبه نظیر وزارت، سفارت، ریاست، مدیریت کل، مدیریت عامل، رؤسای هیأت های مذاکره کننده، رؤسای نمایندگی مختلف بین المللی و نیز برای افراد علاقمند به صورت اختصاصی و یا گروه های محدود تا حد اکثر 25 نفر و در یک بازه زمانی 40 ساعته اجرا می شود.

این دوره به صورت کامل و جامع با سرفصل های زیر تنظیم شده است و بر اساس نیاز متقاضیان انتخاب و ارائه  و در صورت تقاضا و احساس نیاز متقاضی، ممکن است برای مدتی بیشتر در جلسات تمرینی متعدد تکرار شود:

مقدمات و مبانی آداب و تشریفات بر اساس مبانی اسلامی و بین المللی، ضوابط ظاهر آراسته و لباس برازنده متناسب برای هر فرد، آداب ورود به جلسات، راه رفتن، ایستادن و نشستن، آداب حضور قدرتمند در همایش ها و جلسات رسمی و هنگام سخنرانی، آداب و نحوه معرفی و معارفه و ضوابط کارت معرف(ویزیت)، هنر معرفی و معارفه (آداب مبادله آن و مراتب القاب مقامات ملی و بین المللی هنگام معرفی)، هنر درست گوش دادن، سلطه بر اصول و مبانی سخنرانی عمومی همراه با تمرین چند سخنرانی فرضی، آشنایی با اصول و فنون مذاکرات، آداب و تشریفات مذاکرات بین المللی، آداب ارائه مطالب در مناسبت مهم داخلی و بین المللی، آشنایی کلی با عطریات و کاربرد مناسب آن، آگاهی از مبانی ارتباطات غیرکلامی، آشنایی با اصول اساسی ارتباط مؤثر و مؤدبانه، آشنایی با اهم مهارت های مردمی و برند شخصی، و سلطه بر آداب میز با شرکت در یک مهمانی تشریفاتی-آموزشی در سطح رییس کشور . 

مربی و مدرس- علی محمد بیدارمغز