خانه سامانه دیدارها و ملاقات ها اخلاق و تشریفات تشریفات در گذر تاریخ کتابخانه آموزش تشریفات نگارخانه درباره ما تماس با ما
.

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

.
ارائه- اصول و آداب Presentation: Principles & Protocol

 

ارائه- اصول و آدابPresentation: Principles & Protocol

ارائه مطالب یکی از هنرهای مهم برای سیاست مداران، مدیران، مجریان، دانشمندان، استادان و حتی دانشجویان است که خود از هنرها و علوم و فنون مختلف دیگر از جمله هنر معرفی و معارفه، ارتباطات غیرکلامی، روانشناسی، زیبایی شناسی، سخنرانی و عروض بهره می گیرد و مانند "سخنرانی عمومی" یک هنر حد اکثری است. چه بسا نتیجه یک تحقیق چند ساله، یک پایان نامه، یک اختراع جدید، سیاست و راهکاری نو و مانند آن در گرو یک ارائه فنی، عالمانه و هنرمندانه باشد و عدم توفیق در آن، شکست ببار آورد.

اصول و آداب ارائه مبتنی بر اصول علمی و فنی است که هدف آن آشنایی و مقدمه  اشراف بر این هنر جذاب برای کسانی است که می خواهند در یک برنامه دفاعیه، تحقیقات و فرضیات، سیاست ها و روشها، و پایان نامه خود را مطرح و نه تنها نظر موافق مخاطبان خود را کسب که حمایت و تأیید آنان را جلب نمایند.  

شرکت کنندگان در این دوره، علاوه بر آشنایی با تأثیر شگرف رعایت آداب و تشریفات در ارائه نیز آگاه می شوند، به نحوی که قادر خواهند بود تا علاوه بر تبیین نکات اصلی اهداف خود در ارائه، چشم و قلب مخاطبان خود را هم مشحون از تحسین و تکریم نمایند.