خانه سامانه دیدارها و ملاقات ها اخلاق و تشریفات تشریفات در گذر تاریخ کتابخانه آموزش تشریفات نگارخانه درباره ما تماس با ما
.

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

.
 

دوره های تخصصی تشریفات کاربردی بین المللی

 

  لیست دوره های بلند مدت تشریفات


1-دوره تشریفات بین المللی
 • مخاطبان: مدیران، کارشناسان ارشد، اعضای هیأتهای اعزامی به خارج و میزبانان خارجیان در ایران
 • زمان دوره (24 ساعت)،

سرفصل سخنرانی ها:
ـ تشریفات جامع شامل: تعاریف و مصادیق، ظاهر شایسته و لباس برازنده در چارچوب تعلیمات اسلامی و ضوابط بین المللی، هنر معرفی و معارفه،  کاربرد القاب و عناوین بین المللی و ترتیبات کارت معرف(ویزیت)،
ـ محیط و روش مذاکرات دوجانبه بین المللی،
ـ اخلاقیات ملل و تشریفات در صحنه بین الملل،
ـ آداب سفرها و تورهای داخلی و بین المللی،
ـ آداب انعام و هدیه در مراودات بین المللی،
ـ آداب شرکت در مهمانی های رسمی،
ـ شرکت در یک مهمانی آموزشی ـ تشریفاتی در سطح رؤسای کشورها(انتخابی)

2-دوره تشریفات مذاکرات بین المللی

 • مخاطبان: رؤسا و مدیران هیأتهای اعزامی به خارج، سخنرانان و مذاکره کنندگان بین المللی، 
 • زمان دوره (24 ساعت)،

سرفصل سخنرانی ها:
ـ تشریفات جامع شامل: تعاریف و مصادیق، ظاهر شایسته و لباس برازنده در چارچوب تعلیمات اسلامی و ضوابط بین المللی، هنر معرفی و معارفه،  کاربرد القاب و عناوین بین المللی و ترتیبات کارت معرف(ویزیت)،
ـ اخلاقیات ملل و ظرافتهای رفتاری در صحنه بین الملل،
ـ تهیه و سخنرانی و مدیریت سئوالات،
ـ اجرا و ارائه مدیریت جلسات مجامع و سخنرانی ها،
ـ ارتباط مؤثر، هنر درست گوش دادن، تعارض در جامعه و سازمان،
ـ اصول و فنون مذاکره، محیط و روش مذاکرات دوجانبه بین المللی،

ـ شرکت در یک مهمانی آموزشی ـ تشریفاتی در سطح رؤسای کشورها(انتخابی).


3-دوره تشریفات بین المللی تجاری

 • مخاطبان: مدیران فروش و بازاریابان شرکتهای تجاری
 • (24 ساعت)،

سرفصل سخنرانی ها:
ـ اخلاق اسلامی و آداب بین المللی در باب بهداشت شخصی، آراستگی لباس، کاربرد بوی خوش و تجمیل،  نظافت منزل و محیط زیست،
ـ آداب خدمات پس از فروش،
ـ خدمات برتر به مشتریان،
ـ آشنایی با ارتباطات غیر کلامی و حریمهای اجتماعی و کاربرد آنها در تعامل با مشتریان.
ـ ارتباط مؤثر برای بازرگانان و مدیران موفق،
ـ اصول و فنون مذاکره،
ـ فن بیان،

4-دوره تخصصی تشریفات بین المللی

 • مخاطبان: رؤسا و کارشناسان تشریفات سازمانهای اداری و شرکتهای تجاری بین المللی
 • (40 ساعت)

سرفصل سخنرانی ها:
ـ تشریفات جامع شامل: تعاریف و مصادیق، ظاهر شایسته و لباس برازنده در چارچوب تعلیمات اسلامی و ضوابط بین المللی، هنر معرفی و معارفه،  کاربرد القاب و عناوین بین المللی و ترتیبات کارت معرف(ویزیت)،
ـ آداب رفتارهای بین المللی، و اخلاق ملل با ذکر مثالهایی از اخلاقیات چند ملت،
ـ اصول تنظیم یک برنامه تشریفاتی،
ـ  اصول و آداب برگزاری همایش های ملی و بین المللی،
ـ آداب میز، شامل کلیات، آیین شرکت در مهمانیها و آداب برگزاری مهمانیهای رسمی،
ـ آداب سفرها و تورهای داخلی و خارجی،
ـ آداب انعام و هدیه در مراودات بین المللی،
ـ ترتیبات برگزاری و شرکت در یک مهمانی آموزشی ـ تشریفاتی در سطح رؤسای کشورها


5-دوره تخصصی تشریفات برای مدیران بین المللی

 • مخاطبان مدیران عامل شرکتهای تجاری و بازرگانان بین المللی
 • (48 ساعت)

سرفصل سخنرانی ها:
ـ تجارت بین الملل و تشریفات آن

ـ ارتباطات غیر کلامی و حریمهای اجتماعی و کاربرد آنها در تعامل با مشتریان.
ـ ارتباط مؤثر، و هنر درست گوش دادن،
ـ اصول و فنون مذاکره،
ـ تعارض در جامعه و سازمان،
ـ فن بیان،
ـ آداب سفرها و تورهای بین المللی،
ـ آداب انعام و هدیه در مراودات بین المللی،
ـ آداب میز، شامل کلیات، آیین شرکت در مهمانیها و آداب برگزاری مهمانیهای رسمی،


6-دوره تخصصی تشریفات برای مدیران مهمانسراها و تالارها

 • مخاطبان: مدیران پذیرایی، سرپرستان مهمانسراها و تالارها، مدیران رستورانها و مسئولان پذیرایی سازمانها
 • (دو روز کامل):


سرفصل سخنرانی ها:
ـ فرهنگ کار و تلاش در اسلام و ضوابط بین المللی مدیریت خدمات پذیرایی،
ـ ظاهر شایسته و لباس برازنده در چارچوب تعلیمات اسلامی و ضوابط بین المللی،
ـ آشنایی با روش تهیه انواع نوشیدنیهای سرد و گرم و نحوه پذیراییهایی آنها،
ـ آداب وترتیبات میزبانی شامل آشنایی با انواع سرویسهای پذیرایی اطعمه، تزیین میز، تلفیق اغذیه، تقسیم کار، و بهداشت محیط و سلامت کارکنان.


7-دوره تخصصی تشریفات تورها و سفرهای بین المللی

 • ظاهر آراسته، ارکان سفارت، تشریفات سفرها و تورها، هدیه و انعام، آداب میز
 • (16 ساعت):

سرفصل سخنرانی ها:
ـ ظاهر شایسته و لباس برازنده در چارچوب تعلیمات اسلامی و ضوابط بین المللی،
ـ اعضا و ارکان سفارت، کنسولگری و انواع روادید،
ـ ترتیبات و ملاحظات سفرها و تورها،
ـ آداب هدیه و انعام در مراودات بین الملل.

ـ تشریفات و اخلاقیات ملل
ـ آداب میز.


8-دوره تخصصی آداب کار در دفاتر شرکتهای بین المللی

 • مخاطبان: رؤسای دفاتر، منشی ها و اپراتورهای تلفن در شرکتهای بین المللی
 • (16 ساعت)

سرفصل سخنرانی ها:
ـ اخلاق اسلامی و آداب بین المللی در باب بهداشت شخصی، آراستگی لباس، کاربرد بوی خوش و تجمیل، نظافت منزل و محیط زیست،
ـ آداب کار در دفاتر اداری و تجاری بین المللی،
ـ تلفن و آداب پاسخگویی
ـ آداب هدیه و انعام در مراودات بین المللی.


9-دوره تخصصی روابط عمومی و تشریفات بین المللی

 • مخاطبان: مدیران روابط عمومی سازمانهای دولتی و شرکتهای تجاری بین المللی
 • (48 ساعت)
  سرفصل سخنرانی ها:

ـ تشریفات جامع شامل: تعاریف و مصادیق، ظاهر شایسته و لباس برازنده در چارچوب تعلیمات اسلامی و ضوابط بین المللی، هنر معرفی و معارفه،  کاربرد القاب و عناوین بین المللی و ترتیبات کارت معرف(ویزیت)،
ـ آداب رفتارهای بین المللی، و اخلاق ملل با ذکر مثالهایی از اخلاقیات چند ملت،
ـ روابط عمومی و تشریفات،
ـ اصول تنظیم یک برنامه تشریفاتی،
ـ تنظیم برنامه کنفرانس مطبوعاتی و اصول تهیه بیانیه های مطبوعاتی،
ـ آداب مصاحبه های مطبوعاتی، رادیویی و تلویزیونی،
ـ  اصول و آداب برگزاری همایش های ملی و بین المللی،
ـ آداب سفرها و تورهای داخلی و بین المللی،
ـ آداب انعام و هدیه در مراودات بین المللی،
ـ فن بیان،
ـ آداب میز، در مهمانیهای رسمی.


10-دوره تشریفات حراست و حفاظت

 • مخاطبان: رؤسا و نمایندگان حراست و مأموران حفاظت
 • (8 یا 16 ساعت)


ـ اخلاق اسلامی و آداب بین المللی در باب بهداشت شخصی، آراستگی لباس، کاربرد بوی خوش و تجمیل، نظافت منزل و محیط زیست،
ـ آداب و ترتیبات حراست و حفاظت،
ـ اصول کلی تشریفات رانندگی و آداب پاسخگویی به تلفن،


11-دوره تخصصی رانندگی تشریفاتی

 • مخاطبان: رانندگات تشریفات نهادهای دولتی و شرکتهای بین المللی
 • (8 ساعت)

سرفصل سخنرانی ها و عنوان برنامه عملی:
ـ اخلاق اسلامی و آداب بین المللی در باب بهداشت شخصی، آراستگی لباس، کاربرد بوی خوش و تجمیل، نظافت منزل و محیط زیست،
ـ آداب رانندگی و رانندگی تشریفاتی
ـ اصول رانندگی تشریفاتی در شهر با یک مقام فرضی
ـ اصول کلی حراست و تشریفات.


12-دوره تخصصی پذیرایی های بین المللی

 • مأموران پذیرایی نهادهای دولتی و شرکتهای بین المللی هتل ها و ر ستورانهای 5 ستاره
 • (24 ساعت)

سرفصل سخنرانی ها و عنوان برنامه های کارگاهی:
ـ اخلاق اسلامی و آداب بین المللی در باب بهداشت شخصی، آراستگی لباس، کاربرد بوی خوش و تجمیل، نظافت منزل و محیط زیست،
ـ آشنایی با روش تهیه انواع نوشیدنیهای سرد و گرم و نحوه پذیراییهایی آنها،
ـ آداب وترتیبات میزبانی شامل انواع سرویسهای پذیرایی بین المللی، تزیین میز، تلفیق اغذیه و تقسیم کار،
ـ برگزاری یک مهمانی تمرینی در سطح رئیس کشور با انواع سرویسهای ایرانی و بین المللی.


13-دوره آداب و تشریفات کامل پوشش

 • پیراهن، کت و شلوار، جوراب، پالتو، بارانی و کاپشن، دکمه سردست، عینک، چتر عطریات و جواهرات، و برای اولین بار در دنیا
 • کیف و کفش مردانه و زنانه
 • در صورت متقاضی علاقمند در حد نصاب، و برگزار کننده حرفه ای در تهران و شهرستانها دوره برگزار خواهد شد


  14-دوره ویژه کوتاه مدت تشریفات اساسی مراودات و ملاقاتهای بین المللی

  • ویژه مقامات محترم و مدیران- دوره یک روزه همراه با ناهار آموزشی-تشریفاتی
  • تشریفات در صحنه بین الملل، شامل؛
   • اصول لباس دیپلماتیک، معرفی و معارفه، کارت ویزیت، رفتارهای متعارف بین المللی و تأثیرگذار، اخلاقیات عمومی ملل، و مبادله هدایا.
   • زمان:75دقیقه
  • آداب میز(مهمانی و میزبانی) از جمله؛
   • آشنایی با کلیات آداب مهمانی ها و میزبانی، انواع سرویسهای بین المللی، نحوه سخنرانی سر میز و مبادله هدایا، استقبال و بدرقه.
   • زمان: 75 دقیقه
  •  شرکت در مهمانی ناهار تشریفاتی– آموزشی در سطح رئیس کشور (در مقام مهمان یا میزبان).
   • زمان: 100 دقیقه
  •  محیط و روش مذاکره دوجانبه بین المللی شامل؛
   • مقدمات، نحوه مدیریت و مشارکت در مذاکرات، گفتگوهای آشکار و محرمانه، معرفی همراهان، ظرایف شروع، ادامه و ختم مذاکره.
   • زمان: 45 دقیقه.


   لیست دوره های کوتاه مدت تشریفات

  • آداب شرکت در مراسم و مهمانی های رسمی- 4 ساعت
  • آداب کامل لباس و رفتارهای پسندیده  در محیط کار، مهمانی و اجتماع- 4 ساعت
  • آداب تفصیلی لباس: پیراهن، کت و شلوار و جوراب- 4 ساعت
  • آداب شرکت در مهمانی های رسمی- 2 ساعت
  • آداب اجتماعی و آداب میز برای نوجوانان- 2 ساعت نظری و 2 ساعت عملی
  • آداب و ترتيبات حفاظت و حراست- 4 ساعت برای اعضای حراست و نگهبانان
  • آداب رفتار با جانبازان، معلولان و روشندلان- 2 ساعت
  • آداب مصاحبه تلفني- 30 دقیقه
  • آداب مصاحبه تلویزیونی- 30 دقیقه
  • آداب و ترتيبات برگزاري کنفرانسهاي خبري- 2 ساعت
  • آداب و ترتیبات برگزاری همایشهای بین المللی- 2 ساعت
  • آداب میز: کلیات و مقدمات  آداب میز: کلیات و مقدمات   آیین میهمانی- آیین میزبانی، انواع مناسبتها- انواع پذیراییها، تلفیق برنامه غذایی- آرایش میز- 1 ساعت نظری و 2 ساعت عملی
  • آداب تورها و سفرهای رسمی 1- ساعت
  • آداب استقبال و بدرقه- 1 ساعت
  • آداب استقبا ل و بدرقه در CIP - 1 ساعت
  • آداب حضور در نمایشگاههای بین المللی روسیه- 1 ساعت
  • آداب مذاکرات بین المللی در اسپانیا-  1 ساعت
  • آداب و ترتیبات برگزاری همایشهای بین المللی- 2 ساعت
  • ارتباط مؤثر و اصول حجاب برای مردان و زنان- 2 ساعت
  • آداب و ترتیبات برگزاری کنفرانس های مطبوعاتی- 2 ساعت
  • آداب هديه و انعام  در تشريفات بين المللی کاربردی- ا ساعت
  • آداب و مبانی کار در دفاتر اداری و تجاری- 12 ساعت
  • آداب رانندگی و رانندگی تشریفات-  2ساعت نظری و 5 دقیقه عملی برای هر راننده تشریفاتی
  • آداب ترجمه همزمان- 4 ساعت برای مترجمان همزمان مقامات عالی رتبه.
  • اخلاق اسلامی و آداب بین المللی  در باب بهداشت شخصی آراستگی لباس کاربرد بوی خوش و تجمیل نظافت منزل و محیط زیست- 2 ساعت.
  • اخلاقیات ملل- 30 دقیقه
  • ارائه مطالب و سخنرانی– اصول فنی- 30 دقیقه
  • ارتباطات میان فردی و تکریم ارباب رجوع- 4 ساعت
  • ارتباط مؤثر برای پرسشگران(نظر سنجی مخاطبان)- 2 ساعت
  • ارتباط مؤثر و ارتباط مؤدبانه- نسخه جدید- 4 ساعت
  • ارتباط مؤثر، تشريفات و آموزش مؤثر- 4 ساعت برای دبیران، معلمان و آموزگاران
  • ارتباط مؤثر برای مدیران و بازرگانان موفق- 4 ساعت
  • ارتباطات غیر کلامی- نسخه جدید- 5 ساعت
  • اصول و آداب شرکت در مراسم و مهمانی های رسمی-5 ساعت
  • اصول و مبانی میزبانی و انواع سرویسهای بین المللی- حد اقل 8 ساعت برای میزبانان رستوران های 5 ستاره
  • اصول و مبانی و آداب سخنراني عمومي  Public Speaking – فن بیان - 24 ساعت به همراه تمرین
  • اصول و مبانی تشریفات برای مدیران هتل ها- 4 ساعت
  • اصول و مبانی شغلی برای مدیران و کارکنان-3 ساعت
  • اصول و مبانی ارائه مطلب برای راهنمایان- 4 ساعت
  • اصول و آداب اپراتوری حرفه ای تلفن- 4 ساعت برای اپراتورهای تلفن شرکت های بزرگ
  • اصول و مبانی ظاهر آراسته و لباس برازنده- 2 ساعت
  • اصول و مبانی میزبانی سرویس های بین المللی- 2 ساعت
  • اصول و مبانی شرکت تشریفات و آداب نمایشگاه های بین المللی- 2 ساعت
  • اصول و آداب ارائه مطالب- نسخه جدید- 2 ساعت
  • اصول مشتری مداری و کسب و کار موفق و حلال- 2 ساعت
  • اصول و مبانی تشریفات و آداب کاربردی- 4 ساعت
  • اصول و فنون مذاکره- کامل و جدید- 8 ساعت
  • اصول بیانیه مطبوعاتی- 1 ساعت
  • اصول خدمات پس از فروش و آداب آن: مقدمات، مؤلفه های خدمت، نظام خدمات، خدمت در لحظه صدق،
  • اصول خدمت رسانی برتر و ایمنی غذایی- 30 دقیقه
  • اهم اصول خدمت به مشتریان و نظرات متخصصان و مشاوران- 2 ساعت
  • بازرگانی بین المللی و تشریفات آن- 2 ساعت
  • برند شخصی(Personal Branding )- 2 ساعت
  • برند سازی شخصی در 8 گام- 30 دقیقه
  • بصیرت رقابتی(Competitive Intelligence )- 4 ساعت
  • تاریخچه چای و آداب چای عصرانه-  2 ساعت نظری و 1 ساعت عملی                       
  • تشريفات؛ راهبرد موفقيت- 6 ساعت
  • تشریفات برای مردان و زنان موفق- 6 ساعت
  • تشریفات جامع بین المللی- 4 ساعت
  • تشریفات در صحنه بین الملل- نسخه جدید- 4 ساعت
  • تشریفات برای معلمان اعزام به خارج- 4 ساعت
  • تشریفات در روابط  بین المللی- 4 ساعت
  • تشریفات و ظرایف مذاکرات بین المللی- 4 ساعت
  • تشریفات و ورزش- 2 ساعت
  • تشریفات برای زوج های جوان و آیین همسرداری- 2 ساعت
  • تشریفات برای  راهنمایان و مهمانداران- 4 ساعت برای راهنمایان موزه ها و جاذبه های جهانگردی و خطوط هوایی.
  • تنظیم یک برنامه تشریفاتی- 2 ساعت
  • تعارض- ا ساعت
  • تلفن و آداب مکالمه- 1 ساعت
  • تنیدگی Stress - 1 ساعت
  • حقوق کنسولی: کلیات، انتصاب، پایان کار، امتیازات، کنسول افتخاری، مقررات عمومی و کاپیتولاسیون
  • جواهرات و تشريفات: انواع سنگهای گرانبها و خواتیم منصوصه، سنگ درمانی، نگهداری و کاربرد آنها
  • خدمات برتر به مشتريان- 2 ساعت
  • خدمات برتر پس از فروش  به مشتريان و کاربرد برند- 2 ساعت
  • روابط عمومی و تشریفات- 4 ساعت
  • رياحين (زنان) در مديريت زندگی و  در ارتباط مؤثر- 4 ساعت
  • شما خود پیام هستید(You are the message ) -6 ساعت
  • ضروریات حقوقی و تشریفات تنظیم اسناد بین المللی – 30 دقیقه
  • طراحی و مدیریت جلسات و مجامع عمومی- مفصل- 8 ساعت
  • عطريات و تشريفات- 4 ساعت
  • فرهنگ کار و تلاش در اسلام و  مدیریت و پیمانکاری خدمات در کمپ- 4 ساعت برای مدیران رستورانها
  • فن خطابه(اصول کلی)- 1 ساعت
  • کار و تلاش در فرهنگ اسلامی- 2 ساعت
  • کیف های مردانه و  زنانه و آداب و تشريفات آنها- 2 ساعت
  • نتیکتNetiquette - آداب شبکه- 30 دقیقه
  • ویژگیهای عمومی اخلاقیات ملل دنیا  و موضوعات مورد اختلاف- 1 ساعت
  • محیط و تشریفات مذاکرات- 3 ساعت
  • مدیریت تأثیر و تصور در روابط عمومی- 2 ساعت
  • مدیران موفق- 2 ساعت
  • مدیران و بازرگانان موفق- 2 ساعت
  • مردمان باهوش-2 ساعت
  • مهارت درست گوش دادن-3 ساعت
  • مهارت های نرم یا مردمی- 3 ساعت
  • مهارتهای کاربردی در رسانه های اجتماعی- 2 ساعت
  • نمایندگیهای سیاسی کنسولی و دفاتر نمایندگیهای بین المللی (سفارت، اعضا و ارکان)- 2 ساعت
  • وجهه خود را بسازید(Build your Image )- 2 ساعت
  • هنر معرفی و معارفه- 1 ساعت
  • نزاکت- 30 دقیقه
  • نوآوری- 30 دقیقه
  • هنر آشپزي- 1 ساعت. مقدمه ای برای دوره های آشپزی حرفه ای
  • 101 راه حل برای تجارت موفق در دورانهای سخت- 2 ساعت
  • Classroom Etiquette
  • Fine Dressing
  • Flower Etiquette
  • Perfume & Jewels
  • Protocol as Strategy of success
  •