خانه سامانه دیدارها و ملاقات ها اخلاق و تشریفات تشریفات در گذر تاریخ کتابخانه آموزش تشریفات نگارخانه درباره ما تماس با ما
.

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

.
 

در چیستی اخلاق

اخلاق بی تردید اساس همه مسائل و زمینه هایی است که به انسان مربوط می شود و در هر زمینه ای که اخلاق معیار و لازمه حرمت انسانی و حفظ حرمت و شأن والای بشر است .به همین خاطر، به اعتقاد بسیاری از علما، فیلسوفان و دانشمندان  از قدیم و جدید، فضائل اخلاقی از ارکان اساسی سعادت و پیش نیاز تکامل و تعالی بشر است و انسان ها با تکیه بر اخلاق پسندیده و شایسته می توانند هم در زمینه های مادی کامیاب شوند و هم در زمینه معنوی به مدارج عالی دست پیدا کنند. به زعم این بزرگان دین و علم و فلسفه، اخلاق متعالی عامل زندگی الهی انسانی است که هدف غایی خلقت است. 
به همین دلیل، یک از اساسی ترین و در عین حال جذاب ترین مباحث مهم علمی- فلسفی که از زمان های دور در میان روحانیان، فلاسفه و دانشمندان جریان داشته است، تعریف اخلاق، شناخت خوب و بد اخلاق، و نقش فضائل اخلاقی در زندگی انسان است.
بی دلیل نیست که در یونان قدیم، هر کس که فراگیری اصول و فنون هر حرفه ای بود، می بایست ابتدا اخلاق بیاموزد. زیرا اعتقاد راسخ بر آن بود که طبابت یک پزشک با اخلاق به همان میزان مفید است که ساخت و ساز یک معمار یا تدریس یک معلم با اخلاق و البته نیازی به ذکر این سخن نیست که نبود اخلاق در هر حرفه ای، می تواند زیان ها و خسارت های فراوان و گاه جبران ناپذیری ببار آورد.